Департамент освіти та гуманітарної політики
Черкаської міської ради

Черкаські освітяни обговорили проблеми ЗНО на Івано-Франківщині

На Івано-Франківщині відбулась IV Міжнародна науково-методична конференція «Освітні вимірювання — 2013. ЗНО як інструмент забезпечення рівного доступу до вищої освіти й оцінювання якості освіти: оцінювання, інтерпретація, використання результатів». Про це повідомила голова Асоціації керівників шкіл м. Черкаси, директор школи № 28.

На засіданнях творчих груп,-де активну участь взяли і черкаські педагоги, у дебатах гаряче обговорювалось питання про підвищення якості знань випускників шкіл, особливо з предметів природничо-математичного циклу. У конференції взяли участь представники Міністерства освіти України, Альянс Програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні (USETI Legacy Alliance), керівники вузів, науковці АПН з регіональних центрів моніторингових досліджень, викладачі вузів, аспіранти. Малою кількістю учасників була представлена загальна середня освіта, на що звернула увагу директор Українського центру оцінювання якості освіти Зайцева Ірина Павлівна.

Після кількох днів напруженої праці учасники конференції ухвалили пропозиції, з якими ви можете ознайомитись:

1. Розробити Концепцію національної системи моніторингу якості освіти. Забезпечити співвіднесення індикаторів НСМОЯ з індикаторами діяльності ЗНО та індикаторами системи управління освітою й вироблення єдиних індикаторів. В межах концепції запропонувати: створення національної системи моніторингу якості загальної освіти на основі ДПА у форматі ЗНО на рівні початкової, основної та старшої школи; використання ТЗНК у системі моніторингу якості освіти для визначення реального рівня сформованості ключових життєвих компетенцій школярів початкової, основної та середньої школи.

2. Створити автоматизовану інформаційну систему (АІС) «Якість освіти» -для оприлюднення результатів моніторингових досліджень якості освіти, адаптованих для різних категорій споживачів.

3. Дослідити можливість використання зовнішніх стандартизованих оцінювань для вступу на навчання за освітніми рівнями «магістр» і «спеціаліст».

4. Забезпечити участь УЦОЯО в міжнародних організаціях з освітніх вимірюваннях (ІАЕА, АЕА тощо).

5. Забезпечити участь України в міжнародних порівняльних дослідженнях якості освіти ТІММS, РІSА, РІRLS.

6. Відповідно до світового досвіду використання результатів національних стандартизованих тестувань, зокрема загальноєвропейської практики проведення стандартизованих матуральних.іспитів, запровадити їі Україні стандартизовані геетуваїїня для отримання атестату про загальну освіту.

7. Створити міжвузівський дослідницький центр з освітніх вимірювань на базі НПУ ім. М.П. Драгоманова.

8. Використовувати програмне, методичне та змістовне забезпечення он-лайн-сертифікації та навчання залучених до проведення ЗНО фахівців.

9. Постійно проводити педагогічну діагностику навчальної діяльності учнів та вчителів у системі післядипломної освіти.

10. Поновити практику опублікування в щорічних звітах УЦОЯО за результатами ЗНО всіх використаних завдань з їх статистичними характеристиками.

11. Надавати вітчизняним фахівцям доступу до деперсоніфікованих баз даних результатів тестування, необхідних для проведення аналітичних досліджень стану навчальних досягнень та якості тестів ЗНО.

12. Досліджувати шляхи вдосконалення методики визначення результатів тестування, зокрема вивчити доцільність використання методів встановлення критеріальних порогів, встановлення порогу склав/не склав на основі врахування порогів вгадування.

13. Більш широко застосовувати завдання із відкритою відповіддю в тестах ЗНО з різних дисциплін. Зокрема, повернути завдання з відритою формою відповіді до тесту з математики, історії України (за умов відповідного фінансування).

14. Досліджувати ефективність застосування в тестах ЗНО різних форматів тестових завдань (з відкритою відповіддю, з розгорнутою відповіддю), розробляти нові ефективні формати тестових завдань, у тому числі для запровадження в перспективі комп'ютерного тестування.

15. Система вступу має гнучко реагувати на потреби суспільства. До переліку предметів ЗНО слід включити інформатику.

16. Відновити роботу робочої групи МОН України з визначення моделі використання ТЗНК у системі ЗНО з метою вдосконалення системи вступу до ВНЗ за показниками ефективності тестів ЗНО (прогностичної валідності тестів) й справедливості системи відбору до ВНЗ на основі різних критеріїв.

17. Надавати можливості ВНЗ визначати інтегрований показник відбору абітурієнта до навчання на певній спеціальності певного ВНЗ на основі використання результатів ЗНО, ТЗНК, балів атестату зрілості та інших.

18. Розробити заходи щодо використання новітніх технологічних надбань в організації й проведенні ЗНО, що сприятиме підвищенню об'єктивності та достовірності результатів, зменшенню матеріальних витрат, демократизації процесу вимірювання. Проаналізувати напрацювання Івано-Франківського регіонального центру, а також міжнародних досвід з питань запровадження ІКТ-технологій в освітніх вимірюваннях, відпрацювати модель організації комп'ютерного тестування та інтерпретації його результатів, розв'язати питання інформаційної безпеки тощо.

19. Забезпечити підготовку розробників тестових завдань до створення компетентісно орієнтованих тестових завдань з метою наповнення ними тестів ЗНО.

20. Запропонувати фахівцям-предметникам створювати методичні посібники для вчителів з метою поліпшення підготовки школярів до розв'язання компетентнісних завдань тесту ЗНО.

21. Збільшити частку завдань з комунікативною направленістю в тестах з української мови та літератури, а також у тестах з іноземних мов.

22. Вивчати досвід освітніх вимірювань Польщі, із цією метою запрошувати польських експертів до співпраці в Україні й забезпечити можливості відвідувати різних інституцій Польщі українськими спеціалістами в галузі освітніх вимірювань.

23. Інформувати учасників конференції про лекції, семінари-тренінги, вебінари вітчизняних та міжнародних фахівців у галузі освітніх вимірювань.

24. Розробити програму підвищення культури проведення освітніх вимірювань і використання результатів стандартнізованих тестувань на базі ІППО.

25. Визнати недоцільним запровадження ЗНО випускників з економіки й правознавства.

26. На постійних засадах проводити аналітичні дослідження тестів ЗНО минулих років з метою врахування їхніх недоліків під час створення тестів поточного року.

27. Вивчити питання щодо використання в практиці ЗНО різнорівневих тестів з усіх дисциплін.

28. Проводити регулярні дослідження якості й змісту підручників, навчальних програм з шкільних дисциплін силами НАПН України з урахуванням результатів ЗНО.