Департамент освіти та гуманітарної політики
Черкаської міської ради

Школярів запитали чи знайомі вони з Конвенцією ООН про права дитини

Відповідно до плану заходів з відзначення в області Дня спільних дій в інтересах дітей, затвердженого заступником голови обласної державної адміністрації від 07.11.2013 № 1403/01/01-37, Черкаським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проведено опитування «Чи знайомі Ви з Конвенцією ООН про права дитини?» 300 дітей віком від 12 до 16 років.

Таблиця результатів опитування

1

Чи знаєте Ви про такий міжнародний документ як Конвенція ООН про права дитини?

Так (к-ть відповідей)

Ні (к-ть відповідей)

278 (93%)

17 (6%)

Утримався -5 (1%)

2

Які права дитини потрібно захищати?

Варіанти відповідей

К-ть

На життя

285 (95%)

На щасливе дитинство

174 (58%)

На сім’ю

250 (83%)

На належні умови виховання в сім’ї

178 (59%)

На особисту недоторканність

134 (47%)

На освіту і навчання

273 (91%)

На відпочинок і дозвілля

224 (75%)

На свободу слова і думки

239 (80%)

На охорону здоров’я

250 (83%)

На захист від насильства

239 (80%)

На свободу та особисту незалежність

170 (57%)

На недоторканість житла

116 (39%)

Інші права (вказати, які саме)

На харчування

На власний заробіток

На любов батьків

На сприятливі умови життя

На піклування батьків

 

2 (0,7%)

1 (0,3%)

2 (0,7%)

1 (0,3%)

1 (0,3%)

Не дали відповіді

_

3

Хто, на Вашу думку, повинен захищати права дитини?

Варіанти відповідей

К-ть

Держава

267 (89%)

Батьки

242 (81%)

Дитина має захищати себе сама

46 (15%)

Дорослі

85 (28%)

Законодавство

127 (42%)

Соціальні служби

197 (66%)

Заклади освіти

83 (28%)

Адвокати

46 (15%)

Правоохоронні органи

134 (45%)

Органи опіки та піклування

158 (53%)

Служба у справах дітей

169 (56%)

Прокуратура

60 (20%)

Інші структури (вказати, які саме)

-

Не дали відповіді

1 (0,3%)

4

Куди може звернутись дитина у разі порушення її прав?

Варіанти відповідей

К-ть

До батьків

239 (80%)

До правоохоронних органів

212 (71%)

Дитина має захищати себе сама

33 (11%)

В соціальні служби

189 (63%)

До класного керівника

87 (29%)

До адвоката

46 (15%)

До суду

71 (24%)

До органів опіки та піклування

154 (51%)

До служби у справах дітей

184 (61%)

До прокуратури

67 (22%)

До інших структур (вказати, яких саме)

До друзів

 

1 (0,3%)

Не дали відповіді

1 (0,3%)

 

Таким чином, опитування демонструє, що більшість дітей (93%) обізнані про такий міжнародний документ як Конвенція ООН про права дитини.

Права дітей, які потрібно захищати: на життя (95%), на освіту та навчання (91%), на сім’ю (83%), на охорону здоров’я (83%), на свободу слова та думки та захист від насильства (по 80%). Всі ці права мають для дітей найвищу цінність, незважаючи на протест навчатись, вести здоровий спосіб життя, бути залежним від батьків.

Діти покладають у захисті своїх прав надію на державу в першу чергу (89%), другу - на батьків (81%), соціальні служби – (66%), служби у справах дітей (56%), органи опіки та піклування (53%), правоохоронні органи (45%) та прокуратуру (20%). Прослідковується недовіра у захисті прав до правоохоронних органів.

Першими до кого звернулись би діти у разі порушення їх прав є батьки – 80% (це дуже радує), потім до правоохоронних органів – 71%, соціальні служби – 63%, служби у справах дітей – 61%, прокуратури – 22%. Низький рівень довіри до класного керівника – 29%.